Lektoři

Mgr. Bc. Gabriela Jasaňová Foltanová

Učitelka v mateřské škole (s praxí jak v tradiční, tak Montessori školce), v současné době na rodičovské dovolené.  Absolventka oborů Speciální pedagogika, Sociální práce a několika kurzů zaměřených na Montessori pedagogiku a předškolní přípravu.

Lektoruje:

pondělí: MUZIKOHRÁTKY (10:00 - 10:45)

úterý: KVÍTKA s prvky "Montessori" (9:00-9:45)

úterý: MUZIKOHRÁTKY (10:00 - 10:45)

úterý: POUPÁTKA (10:55 - 11:40)

čtvrtek: MUZIKOHRÁTKY (9:00 - 9:45)

čtvrtek: KVÍTKA s prvky "Montessori"  (10:00 - 10:45)

čtvrtek: KVÍTKA s prvky "Montessori"  (10:55 - 11:40)

 

Ing. Beatrix Petrovská

Jsem maminka dvou dětí - Viktorky a Lukáška. Vystudovala jsem střední školu Pedagogickou a Sociální Akademii se zaměřením na sociální práci a vysokou školu ekonomickou se zaměřením na psychologii a obchod. Ráda sportuji a jsem v prířode. Už v průběhu studia jsem se věnovala trénovaní dětí a působila jsem jako trenér dětí a dorostu. Jsem absolventkou kurzu vaničkování s kojenci, kojeneckého plavání a plavání dětí predškolního a školního věku. Zajímám se o činnost s dětmi a ráda vyhledávám různé montessori aktivity.

Lektoruje:

pondělí: KVÍTKA (9:00 - 9:45)

středa: KVÍTKA (9:00 - 9:45)

středa: KVÍTKA (10:00 - 10:45)

středa: POUPÁTKA (10:45 - 11:30)

 

Ing. Eva Hradílková

Maminka dvou dcer. Má ráda vše, co se týká osobního rozvoje, sebepoznání, komunikace, psychologie, filozofie, ráda čte zajímavé knihy a v neposlední řadě se věnuje cvičení jógy a relaxaci.

"Snažím se naučit být sama sebou v každém okamžiku, uvědomovat si, co cítím, co chci a dělat, co mne baví."

Lektoruje:

středa: JÓGA PRO SENIORY (11:45 - 12:45)

středa: JÓGA nejen PRO ŽENY (18:00 - 19:15)

středa: PRÁNÁJÁMA (19:30 - 20:30)

čtvrtek: JÓGA nejen PRO ŽENY (17:15 - 18:30)

čtvrtek: JÓGA nejen PRO ŽENY (18:45 - 20:00)

 

Jarmila Peřinová

Maminka dvou dětí, které sama doma vyučuje. Má respektující přístup a práce s dětmi ji maximálně naplňuje. Nadšená a dlouholetá organizátorka a realizátorka tvořivých dílen pro děti. Jejím cílem je propojovat tvořivost s učením, tedy "ŠKOLA HROU". Absolventka studia pedagogiky volného času.

Lektoruje:

úterý: ENGLISH WITH SONGS (15:15 - 16:00)

středa: KREATIVNÍ KROUŽEK (15:30 - 17:00)

čtvrtek: PTÁČATA (15:30 - 17:00)

příměstský tábor " AVENGERS " (12. - 16.7.2021)

příměstský tábor " DOBA LEDOVÁ " (2. - 6.8.2021)

 

Marika Benešová

Tanec mám ráda od malička a věnuji se mu v různých podobách. Ať už jako lektorka tanečních a pohybových kroužků pro děti, ve svém volném čase nebo jako odbivovatelka klasického baletu. Mojí snahou je předat dětem svoje zkušenosti a především radost, nadšení a zážitek z tance. Práce s dětmi je pro mne inspirující zábavná forma seberealizace.
Lektoruje:

středa: TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky 

(15:45 - 16:30)

středa: TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky

(16:45 - 17:30)

 

Bc.A Pavla Hádlíková

Absolventka bakalářského studia Dramtické výchovy na JAMU v Brně. Lektorka s dlouholetou praxí jako předškolní pedagog v MŠ.

Lektoruje:

úterý: DRAMAŤÁČEK DRÁČEK aneb "Kudy tudy do pohádky" (16:45 - 17:45)

příměstský tábor " ČAROVNÝ SVĚT SKŘÍTKŮ "  podle knihy Čarodějův klobouk (19. - 23. 7. 2021)

 

Mgr. Petra Amchová, Ph.D.

Má magisterské a doktorské vzdělání na Lékařské fakultě v oboru Zdravotní vědy a Farmakologie. V rámci studia fyzioterapie získala praxi na rehabilitačních odděleních brněnských nemocnic. Absolvovala kurz Fitball a overball a Metodika cvičení rodičů s dětmi, pracovala jako lektorka rehabilitačního cvičení a cvičení kojenců a batolat. Momentálně pracuje jako pedagogicko-výzkumný pracovník na Ústavu farmakologie, vede kroužek v lesní školce Sojka a Zdravotní cvičení v Sedmikrásce, kde působí od roku 2015. Maminka dvou dětí.

Lektoruje:

úterý: ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro ženy 

(18:00-19:00)

úterý: ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro ženy 

(19:00-20:00)

 

Mgr. Hana Kysilková

Lektorka německého jazyka získala své znalosti díky dlouhodobému pobytu v německy mluvících zemí, studiem germanistiky a pedagogiky na FF MU a na studijním pobytu v Rakousku. Má dlouhodobé zkušenosti s individuální výukou němčiny, ale i se skupinovou výukou ve spolupráci s jazykovými školami. Svoji pedagogickou práci (praxe 18 let) prohloubila díky lektorské činnosti v univerzitním středisku pro studenty se specifickými potřebami, kde je trpělivost a individuální přístup na prvním místě. Své jazykové dovednosti průběžně doplňuje nejen v pracovní sféře, ale i dalším vzděláváním např. Zertifikat Deutsch C2. Nabízí i výuku a doučování dětí.

Lektoruje:

kdykoliv po domluvě: NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

 

Zuzana Orlová

Maminka dvou dětí. Téměř deset let praktikuje meditace pomocí metod Sahadža jógy a snaží se ukázat i ostatním, jak zvládat každodenní starosti a strasti s vyrovnanou myslí.

Lektoruje:

úterý: Meditačně-relaxační večery pro ženy "SAHADŽA JOGA"

(18:00-19:15 hod.)

úterý: Meditačně-relaxační večery pro ženy "SAHADŽA JOGA"

(19:30-20:45 hod.)

 

Mgr. Art. Ivana Kozánková Hlavoňová

Metodik pohybových her s kojenci a batolaty, učitelka hudby a hry na klavír, specializující se na intenzivní práci s malými dětmi v hudebních školách s mnohaletou praxí, ale moderními metodami a výbornými výsledky.

Lektorovala:

HUDEBNÍ HRÁTKY

POUPÁTKA

aktuálně nelektoruje

 

Veronika Křížková

Jsem maminka malého Miloška, vystudovala jsem střední školu Sociální péče, mám zkušenosti s asistencí dětí na vozíčku. Ráda sportuji, zpívám a tančím. Práce s dětmi mě naplňuje a jsem ráda, že jim mohu předávat svou pozitivní energii. Absolventka vzdělávacího programu "Metodika pohybových her s dětmi od narození do 3 let věku". 

„Metodika pohybových her s dětmi od narození do 3 let věku”.

Lektorovala:

KVÍTKA

POUPÁTKA

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY

aktuálně nelektoruje

Kateřina Kolaříková, DiS.

Maminka malého Matýáše a Petříka.

Vystudovala Vyšší pedagogickou školu, 9.rokem pracuje jako učitelka MŠ, 8 let lektoruje dramatický kroužek. Dále vede koružek hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Absolvovala několik akreditovaných seminářů: Metody a techniky dramatické výchovy, Tvořivá dramatika v praxi, Dramatizace písniček a pohádek, Na hudbu trochu jinak, Dramatická výchova ve vyučování, Dechová cvičení a relaxace, Využití sopránové zobcové flétny v MŠ adal.

Účastnila se kurzu: Respektovat a být respektován, Montessori pedagogiky 1.

Ráda zpívá, čte, hraje na flétnu a kytaru.

Lektorovala:

FLÉTNIČKU A JINÉ MUZICÍROVÁNÍ

PRACIČKY

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY

aktuálně nelektoruje

 

Ing. et Bc. Kateřina Grunová

Jsem maminkou dvou živých a láskyplných kluků. Od školních let, tedy více než 15 let, se věnuji práci s dětmi a organizaci volnočasových aktivit. Pracuji jako pořadatel, instruktor a hlavní vedoucí na dětských táborech, jsem lektorkou programů pro děti a jejich rodiče v Mateřském centru Sedmikráska, pořádám akce pro rodiny. Vystudovala jsem Fakultu chemickou VUT v Brně a obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno. V současné době také provozuji pohostinské zařízení Na Kulecu, kde mnoho akcí realizuji.

Lektorovala:

HUDEBNÍ HRÁTKY

KVÍTKA

POUPÁTKA

aktuálně nelektoruje

 

Pavlína Kubásková

Lektorka italského a německého jazyka, absolventka státní jazykové zkoušky z italštiny (CILS B1, CILS B2) a němčiny (SZJZ, ZERTIFIKAT DEUTSCH). Od roku 2006 pracovala v oblasti cestovního ruchu se specializací na Itálii.

"Italština mi do života vstoupila úplně náhodou a nečekaně a díky ní dostal nový směr a spád. Díky ročnímu pobytu v Itálii jsem měla možnost seznámit se s tímto jazykem jinak než jen ze stránek učebnic a knih. Již několik let se věnuji výuce italštiny v rámci jazykových škol a večerních či individuálních kurzů a nejvíc mě baví sledovat pokroky a nadšení svých „studentů“. Mám ráda přátelskou atmosféru, temperament a chuť posunovat se s polečnými silami k vytýčenému cíli. Jako maminka tří dětí – v současné době na rodičovské dovolené – moc dobře vím, že trpělivost nepřináší jenom růže, ale také výsledky. Mám ráda sport, cestování, výlety do přírody, vaření, četbu a především dobrou náladu a nadhled."

Lektorovala:

ITALŠTINU PRO DOSPĚLÉ

aktuálně nelektoruje

 

Ing. Eva Skýbová

Mentorka ženských meditací Mohendžodáro, lektorka cvičení Mohendžodáro, terapeutka metamorfní techniky, terapeutka Access Bars / Energetický Facelift, obdivovatelka celostní medicíny, šiřitelka vědomého přístupu k životu, maminka tří dětí. Ráda se vzdělává, hodně čte, má ráda tanec, procházky v přírodě, práci na zahradě a český jazyk.

lektoruje v rámci externí spolupráce

 

Bc. et Bc. Lenka Kružíková

Pracuji jako speciální pedagog v rané péči OS Logo. Současně jsem magisterskou studentkou speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě, specializuji se na obory logopedie a surdopedie.

Od září vedu v MC Sedmikráska kroužky Logohrátky a Než půjdu do školy. Nápady a zkušenosti pro práci s předškolními dětmi čerpám zejména z dvouleté praxe na pozici asistentky v logopedickém kroužku. Denně se při práci setkávám s dětmi s vadami řeči, autismem nebo ADHD, každé z těchto dětí a i všichni jejich vrstevníci, jsou jedinečné osobnosti s individuálními potřebami a přesně tak se snažím k dětem při své práci přistupovat.

Lektorovala:

LOGOHRÁTKY

NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY

aktuálně nerealizujeme

 

Mgr. Jana Vránová

Plně kvalifikovaná lektorka angličtiny a češtiny pro cizince. Při studiu na Filozofické fakultě MU získala znalost angličtiny na úrovni proficiency a certifikát pro výuku angličtiny (ELT Methodology) na úrovni prestižního mezinárodního kurzu CELTA. Má 19 let praxe výuky angličtiny na státní škole, univerzitě i jazykové škole, nevyjímaje výuku soukromou. Pracuje také jako překladatelka a tlumočnice z/do angličtiny.

Lektorovala:

ANGLIČTINU PRO DOSPĚLÉ

aktuálně nerealizujeme

 

Jana Švrčková

Maminka dvou dětí a "zapálená" spoluorganizátorka jednorázových volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi v rámci Mateřského centra Sedmikráska. Vedoucí koordinátorka a přímá realizátorka oblíbených pyžamových večírků pro děti, ve kterých uplatňuje svoje bohaté zkušenosti z vedení dětských táborů. Absolventka kurzu Metodika cvičení rodičů s dětmi. 6 let aktivně sportovala. Baví ji hry a tvoření s dětmi, společné objevování nového, poučného a přínosného v procesu společných aktivit s dětmi. Má ráda hudbu, divadlo, přírodu, cestování... 

" Práce na programu pro děti a následná interakce s nimi mne velmi naplňuje a přináši mi nenahraditelný pocit radosti "

Lektorovala:

PTÁČATA

vedla jednorázové "Pyžamové večírky pro děti"

aktuálně nelektoruje

 

Zuzana Ducháčková

Jsem maminka sedmiletého syna a pracuji jako zdravotní sestra.  Orientálnímu tanci se věnuji od roku 2009, 3 roky jsem členkou úspěšné brněnské taneční skupiny Raks Sultana, která působí  při největší taneční škole v Brně - Centrum Tance. Skupinu  vede skvělá tanečnice, lektorka a choreografka Šárka Shaari Martináková. 

Zde videa na YouTube, kde se můžete podívat na mé taneční výstupy se skupinou:

www.youtube.com/watch?v=oouPFBFaM-w

www.youtube.com/watch?v=wL4FE2CSETw

www.youtube.com/watch?v=FladE-rWDE4

www.youtube.com/watch?v=VgB-2EiYR4k

Od dětství ráda tančím,  posledních 5 let věnuji tanci každou volnou chvíli, která mi při plnění mateřských a  pracovních povinností zbývá . V orientálním  tanci se vzdělávám  navštěvou  pravidelných kurzů  tuzemských lektorů, a se skupinou  také  účastí na mezinárodních festivalech, soutěžích a workshopech zahraničních hostů.

Na soutěži Let's Dance Prague Oriental Competition (jedné z nejvýznamnějších tuzemských tanečních festivalů s mezinárodní účastí a porotou) jsme získali v roce 2015 v duu s tanečnicí Eshal krásné 2. místo v kategorii Folklór - skupiny s choreografií egyptského folklórního tance zvaného "hagallah".

Tanec vnímám jako jedinečný způsob vyjádření emocí  beze slov, které nám v dnešní době často chybí. A protože orientální tanec navíc plně respektuje individualitu tanečnice, je vhodný pro každou ženu, která  touží nalézt a vnímat svoji  ženskost a krásu.

Lektorovala:

kroužek ORIENTÁLNÍCH TANCŮ

aktuálně nerealizujeme

 

Mgr. Kateřina Gančarčíková

Vystudovala obory vychovatelství a arteterapie. Absolventka kurzů babymasáže a psychomotorické cvičení. Lektorka výukových environmentálních programů pro děti a cvičení rodičů s dětmi. Maminka dvou dětí. Zkušenosti s aktivitami s dětmi v centrech volného času a na základní škole.

"Už roky ráda pracuji s malými dětmi, jejich chuť poznávat, otevřená mysl a chvilky čisté radosti mohou svojí atmosférou obohatit i nás dospělé."

Lektorovala:

PRACIČKY pro rodiče s dětmi

aktuálně nerealizujeme

 

Mgr. Vladimíra Frimlová

Absolventka lektorského kurzu masáží dětí a kojenců Jany Hašplové, zakladatelky Školy vědomého rodičovství a autorky knihy "Masáže dětí a kojenců". Absolventka akreditovaného vzdělávacího programu: Inspirace hravou tělesnou výchovou I.-III., Metodika pohybových her s kojenci a batolaty, Metodika cvičení rodičů s dětmi. Absolventka magisterského oboru: anglický jazyk (s rozšiřujicím studiem AJ pro střední školy).

Lektorovala:

ENGLISH WITH PUPPY a KVÍTKA

aktuálně nelektoruje

 

Dita Maisnerová

Mám dva dospělé syny. Ráda lyžuji, jezdím na kole, chodím do přírody. Zajímá mě, jak funguje tělo a jak se vrátit k přirozenému pohybu. Mám své studio Dita, kde pohyb studuji při cvičení a tanci. Práce s dětmi mě těší bezmála 30 let.

Lektorovala:

KVÍTKA

POUPÁTKA

aktuálně nelektoruje

 

Bc. Barbora Hloušková

Absolvovala jsem bakalářské studium sociální pedagogiky. Studovala jsem předškolní pedagogiku a arteterapii. Pracuji jako učitelka v mateřské
škole. Nyní jsem na mateřské dovolené. Jsem maminkou tří malých synů. Využívám pohybových, tvořivých činností, pohádek a příběhů k posílení
sebedůvěry a sebevyjádření dětí, k osvojení komunikačních schopností, k rozvoji spolupráce mezi dětmi.

Lektorovala:

PRACIČKY pro děti

aktuálně nerealizujeme