Vítejte na stránkách MC Sedmikráska Brno.

 

Jsme organizace zajišťující celoroční provoz mateřského centra v Brně - Novém Lískovci s velmi různorodým programem.

Naším hlavním cílem je vytvářet podmínky a podporu rodičům s dětmi pro jejich aktivitu, pro řešení jejich problémů, pro vzájemnou „laickou“ pomoc i sdílení zkušeností.

 

Chceme vytvářet místo pro spokojenější rodiče a šťastnější děti.

 

Cíle MC Sedmikráska Brno

  • Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se sdružení orientuje především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte. Centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.
  • Mateřské centrum Sedmikráska (dále jen MC Sedmikráska) se zaměřuje na řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám, sociální poradenství, vzdělávání.
  • Cílem MC Sedmmikráska je i organizace vzdělávacích a zábavných programů.
  • MC Sedmikráska pomáhá mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.
  • MC Sedmikráska funguje jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami.
  • MC Sedmikráska pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města a tím dochází k rozvoji komunity.
  • MC Sedmikráska je přirozené, otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.
  • MC Sedmikráska si v rámci svých možností opatřuje finanční prostředky pro naplňování svých cílů.
  • MC Sedmikráska je financováno z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů a z vlastní činnosti. Spolek není založené za účelem podnikání.

Historie

 

Vznik občanského sdružení se datuje od června roku 2005. Pod názvem Mateřské centrum Obláček o. s. zahájilo svou činnost seskupení několika maminek na rodičovské dovolené, které se soustředilo zejména na organizaci volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Sídlem sdružení a organizačním místem je byt jedné ze zakladatelek sdružení, aktivity probíhají v pronajímaných prostorách místního centra volného času a základní školy nebo pod širým nebem.

V květnu roku 2006 se sdružení stává členem Sítě Mateřských center v ČR. V září téhož roku začíná vystupovat jako Mateřské centrum Sedmikráska Brno o. s. a zároveň zahajuje činnost Kontaktního a informačního centra pro rodinu v Brně – Novém Lískovci (KC). Sídlo se přesouvá do těchto prostor a k předchozím aktivitám se přidává organizace vzdělávacích kurzů pro rodiče na rodičovské dovolené, poskytování služeb KC jako je sociální poradenství, možnost využití  PC s internetem a tiskárnou, výpůjční služba řady publikací a periodik s tematikou rodičovství, psychologie, zdraví rodiny a zdraví životní styl atd., organizace přednášek a diskuzí dle poptávky navštěvujících rodin a další.


V lednu 2009 získává sdružení díky spolupráci s radou MČ Brno – Nový Lískovec a  Mateřskou školou Pomněnky nové větší prostory odpovídající programu a návštěvnosti mateřského centra. Od března pak všechny vítáme v horním podlaží hospodářské budovy MŠ Pomněnky, Oblá 51, kam sdružení přesídlilo. Do konce roku probíhá částečná adaptace prostor k lepšímu využití, bezpečnosti a komfortu při pobytu rodin s dětmi od kojeneckého věku.

Ve spolupráci s Odborem zdraví magistrátu města Brna a s Centrem pro rodinu a sociální péči se nám spolu s ÚMČ Brno – Nový Lískovec podařilo v listopadu 2009 zařadit mezi první členy sítě Family Point (viz www.familypoint.cz) a rozšířit povědomí o naší organizaci mimo sféru městské části.

Částečná rekonstrukce a vybavení nových prostor nám umožňuje v roce 2010 navázat spolupráci s dalšími partnery, formálními i neformálními uskupeními a organizacemi, které nám dodnes pomáhají obohacovat program mateřského centra a ve shodě s námi svou činností usilují o oživení komunitního povědomí, rodinného života a občanské iniciativy.
 

Provoz MC Sedmikráska Brno z. s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a Městskou částí Brno - Nový Lískovec.

Děkujeme.

 

Stejně tak děkujeme našim významným a dlouhodobým donátorům, společnosti VEMA a. s. za bezplatné poskytování účetního software, společnosti Cardion a společnosti ACTIVA, spol s. r. o. za zařazení do programu Activně dětem.