Bc. et Bc. Lenka Kružíková

Bc. et Bc. Lenka Kružíková

Pracuji jako speciální pedagog v rané péči OS Logo. Současně jsem magisterskou studentkou speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě, specializuji se na obory logopedie a surdopedie.

Od září vedu v MC Sedmikráska kroužky Logohrátky a Než půjdu do školy. Nápady a zkušenosti pro práci s předškolními dětmi čerpám zejména z dvouleté praxe na pozici asistentky v logopedickém kroužku. Denně se při práci setkávám s dětmi s vadami řeči, autismem nebo ADHD, každé z těchto dětí a i všichni jejich vrstevníci, jsou jedinečné osobnosti s individuálními potřebami a přesně tak se snažím k dětem při své práci přistupovat.

Lektorovala:

LOGOHRÁTKY

NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY

aktuálně nerealizujeme