Poděkování patří všem, kteří dobrovolně připravují program a ve svém volném čase se nezištně podílejí na zajištění chodu mateřského centra Sedmikráska.

 

Provoz MC Sedmikráska Brno o. s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a Městskou částí Brno - Nový Lískovec.

 

Stejně tak děkujeme našim významným a dlouhodobým donátorům, společnosti VEMA a. s. za bezplatné poskytování účetního software a společnosti ACTIVA, spol s. r. o. za zařazení do programu Activně dětem.

 

Činnost mateřského centra Sedmikráska můžete podpořit i Vy, a to poskytnutím finančního či věcného daru, nebo darováním či slevou na Vámi poskytované služby.

Číslo účtu pro zasílání darů je 35-4719350237/0100 (variabilní symbol 100, do textu uveďte "Obecný dar - jméno dárce").
 

Děkujeme.