Více o Rybičce:

21.05.2009 11:38

- naplňovat duchovní a sociální potřeby maminek na MD – kontakt
s jinými maminkami, sdílení, duchovní povzbuzení z Bible, načerpání
a inspirace z přednášek hostů
- pomáhat zkvalitňovat naše partnerské vztahy a rodinný život;
pomáhat našim dětem budovat vzájemné vztahy, učit se samostatnosti
a spolupráci s jinými dětmi
- poskytovat maminkám příležitost zapojit se do činnosti klubu,
využít své silné stránky a vzájemně si prakticky pomáhat
- být otevřeným a přátelským prostředím pro všechny další
maminky, které budou na setkání klubu přicházet
- být kvalitním rozšířením stávajících aktivit MC Sedmikráska


Činnost klubu organizují a zaštiťují maminky na MD z Nového Lískovce
a okolí, sdružené v křesťanském sboru Evangelikální společenství
Brno (ES). ES patří mezi evangelikální církve a je součástí
mezicírkevní organizace Česká evangelikální aliance (www.ea.cz).
Spolupracuje s brněnskými církvemi, podporuje misijní a charitativní
aktivity, studentské křesťanské hnutí, dále pořádá jazykové
kurzy Logos, letní anglický tábor pro rodiny s dětmi a další pobyty
a akce. Sbor z velké části tvoří mladé rodiny s dětmi. (Více
na www.esbrno.cz)

Klub Rybička se schází ve školním roce 2008/2009 jednou za dva týdny
vždy ve středu od 9.00 do 11.00 v prostorách MC Sedmikráska, Oblá
51, Brno-Nový Lískovec.