Kateřina Kolaříková, DiS.

Kateřina Kolaříková, DiS.

Vystudovala Vyšší pedagogickou školu, 8.rokem pracuje jako učitelka MŠ, 7 let lektoruje dramatický kroužek (3. rokem literárně- dramatický), 3. rokem vede v MŠ kroužek ,,Pískání pro zdraví" - hra na sopránovou zobcovou flétnu.

Absolvovala několik akreditovaných seminářů: Metody a techniky dramatické výchovy, Tvořivá dramatika v praxi, Dramatizace písniček a pohádek, Na hudbu trochu jinak, Dramatická výchova ve vyučování, Dechová cvičení a relaxace, Využití sopránové zobcové flétny v MŠ adal.

Účastnila se kurzu: Respektovat a být respektován, Montessori pedagogiky 1.

Ráda zpívá, čte, hraje na flétnu a kytaru.

Lektoruje:

úterý: FLÉTNIČKA začátečníci (15:00 - 15:45 hod.)

úterý: FLÉTNIČKA mírně pokročilí (15:50 - 16:35 hod.)

úterý: DRAMAŤÁČEK Kudy tudy do pohádky     (16:45 - 17:45 hod.)

čtvrtek: PRACIČKY (09:15 - 10:30 hod.)

čtvrtek: PRACIČKY (10:45 - 12:00 hod.)